O nas

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Ekologiczne rozpoczęło działalność w 2012 r. Obecnie w naszym przedszkolu jest 7 oddziałów do których uczęszczają dzieci  w wieku: 2,5- 6 lat.

O wysokim poziomie nauczania świadczy raport z kontroli kuratoryjnej, która w naszym przedszkolu została przeprowadzona w czerwcu 2015r.

RAPORT  KURATORIUM :  RAPORT EWALUACJI

PROJEKTY

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 realizowany był projekt finansowany z funduszu unii europejskiej  „Przedszkolaki w Bajkowych Ogrodach”. Tylko dwa projekty zostały wyróżnione  przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i jednym z nich był nasz projekt!!!

W roku szkolnym 2015/2016  realizowano program z zakresu edukacji ekologicznej  „Zielony  balonik w świecie zwierząt” z  Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.. To jest już nasz drugi projekt finansowany przez WFOŚ, poprzedni projekt „Zielony balonik w świecie roślin realizowany był w latach 2012/2013.  W ramach tych projektów przedszkolaki  wyjeżdżają na dalsze wycieczki busami, maja organizowane ciekawe warsztaty i konkurs

RODO Klauzula informacyjna RODO

Polityka Plików Cookies

facebook