Cykl dydaktyczny

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

  •  5 razy w tygodniu cykl zajęć edukacyjnych w oparciu o wydawnictwa zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.  Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych od 3 do 6 lat.
  • 5 razy w tygodniu zajęcia edukacyjne dla Zerówki przygotowujące dzieci do pójścia do szkoły. Zgodnie z nową podstawą programową szczególną uwagę zwracamy na realizację zagadnień z wszystkich płaszczyzn edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w małych grupach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci . Kładziemy duży nacisk na wszechstronny rozwój dziecka . Dzięki indywidualnemu podejściu do dziecka rozwijamy jego zdolności i umiejętności.

ZAJĘCIA TEMATYCZNE: Oferta na rok szkolny 2017/2018.

  1.  Język angielski 5 x tygodniu.  Zajęcia prowadzone są w grupach dzieci 3-4, oraz 5-6 letnich prowadzony przez lektorki szkoły języków obcych.
  2. Warsztaty plastyczne 5 x w tygodniu.
  3. Rytmika z elementami metody C.Orffa, warsztaty umuzykalniające 1 raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w grupach dzieci 3-4, oraz 5-6 letnich.
  4. Zajęcia ruchowe 2 x w tygodniu gimnastyka ogólnorozwojowa i kompensacyjno – korekcyjna.
  5. Biblioterapia i muzykoterapia 2 x w tygodniu.
  6. Zajęcia logopedyczne 51x w tygodniu, zajęcia usprawniające aparat artykulacyjny „gimnastyka buzi i języka”.
  7. Savoir vivre 1 x w miesiącu, akademia dobrych manier.

Zajęcia fakultatywne:

  1. Warsztaty taneczne 1 x w tygodniu.
  2. Warsztaty sensoryczne 1 x w tygodniu, usprawniające małą i wielką motorykę.
  3. Balet dla najmłodszych 1 x w tygodniu.
  4. Karate 1 x w tygodniu.
  5. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” 1 x w tygodniu.
  6. Warsztaty ceramiczne 1 x w tygodniu.
  7. Robotyka lego 1 x w tygodniu, zajęcia prowadzone przez szkołę „Alfa i Omega”.
  8. Indywidualne zajęcia z logopedą 1 x w tygodniu, zajęcia przeznaczone dla dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich.
  9. Warsztaty kulinarne wyjazdowe 1 x w miesiącu.
  10. Religia dla dzieci 6 letnich.

 

Imprezy okolicznościowe

  1.  Koncerty w przedszkolu, lub przedstawienie teatralne w przedszkolu minimum 1 x w miesiącu
  2. Teatr, kino, muzeum minimum 2 x w roku.
  3. Wycieczki minimum 2-3 x w  roku szkolnym.
  4. Przedstawienia okolicznościowe 2-3 x w roku.
  5. Zdarzenia  nadzwyczajne, akcje charytatywne z udziałem dzieci, koncerty dzieci itp…
facebook