Organizacja zajęć

 

7:00 – 8:30 Stymulowanie aktywności dzieci: zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, schodzenie się wychowanków, zabawy ruchowe, rozmowy indywidualne
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w grupach integrujące treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych, zajęcia dodatkowe podstawowe, gry i zajęcia sportowe w ogrodzie, prace użyteczne i warsztaty plenerowe
11:30 – 13:00 DZIECI MŁODSZE – przedobiedni odpoczynekDZIECI STARSZE – rozwijanie kreatywności: zabawy swobodne, sytuacje edukacyjne dla dzieci zdolnych, zajęcia dodatkowe podstawowe , zajęcia indywidualne korekcyjno-kompensacyjne, zabawy w ogrodzie
13:00 – 13:30 obiad
13:30 – 15:30 zabawy twórcze: zajęcia dodatkowe fakultatywne, zabawy dowolne inspirowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, np.: gry i zabawy tematyczne, twórcze i integracyjne, zabawy w ogrodzie
14:30 – 15:00 podwieczorek
15:00 – 17:00 pożegnanie z przedszkolem rozchodzenie się wychowanków

facebook