Metoda M,A.Kniesów

Jest to rodzaj gimnastyki twórczej, utanecznionej polegającej na poszukiwaniu coraz to nowszych form ruchu sprzężonego z rytmem, muzyką przy zastosowaniu nietypowych przyborów, polegający na naśladownictwie ruchów prowadzącego, który równocześnie jest współćwiczącym. Doskonale przysposabia do wspólnego działania, rozwijają szybką orientację i umiejętność koncentrowania się.

facebook