Biblioterapia

Nie jest tajemnicą, że książka jest ważnym elementem wychowawczym. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się skłonnością do naśladownictwa, lubią identyfikować się z bohaterami ulubionych książek(bajek), mają wyjątkową wrażliwość emocjonalną. Bajki terapeutyczne pomagają dzieciom zrozumieć otaczającą rzeczywistość, m.in. pojawienie się młodszego rodzeństwa, brak jednego z rodziców, rola babci i dziadka w życiu rodziny, choroba w rodzinie i wiele innych problemów, z którymi borykają się nasze dzieci, a z których my – dorośli często nie zdajemy sobie sprawy. Opowiadania współczesne, bardziej realistyczne często zaspokajają potrzebę wzorów zachowań i poczucia społecznych więzi.

Dzieci maja bardzo delikatną psychikę, łatwo zburzyć lub wręcz zniszczyć odporność ich układu nerwowego dlatego dobór treści powinien być bardzo przemyślany. Elementy zagrożenia, samotności i niebezpieczeństwa powinny być równoważone elementami radości, nadziei i poczucia bezpieczeństwa.

facebook