WAŻNA INFORMACJA

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W dniu 18 maja wznawia swoją działalność Przedszkole Niepubliczne Artystyczno- Ekologiczne „Bajkowe Ogrody”  w Aleksandrowie Łódzkim. Proszę Państwa o dokładne zapoznanie się z procedurami (zał. nr 2), które zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola , a także z obowiązkami rodziców wynikającymi z zaleceń GIS. (zał. nr 3).

W szczególności proszę pamiętać że:

1.O decyzji dotyczącej powrotu dziecka do przedszkola należy poinformować dyrekcję placówki z tygodniowym wyprzedzeniem, wysyłając uzupełnioną i zeskanowaną ankietę z podaniem godzin pobytu dziecka w placówce na numer telefonu: 728 980 249, 660 433 208, 883 251 400, lub na adres mailowy przedszkola; bajkoweogrody@vp.pl(zał. nr 1). ( nie dotyczy to rodziców, którzy już zdeklarowali powrót dziecka do przedszkola i przysłali wypełnioną ankietę).

UWAGA!
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest uzupełnienie i oddanie  przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola wydrukowanego i podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna.
(zał. nr 4), oraz zgodę na mierzenie temperatury ciała dziecka, która jest w załączniku dokumentu procedura.  Jeśli nie będą mieli Państwo możliwości wydrukowania, oświadczenie rodzica i zgoda będą dostępne w przedszkolu.

ZAŁĄCZNIK nr 1      ZAŁĄCZNIK 2  ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK nr 4

 

facebook