WAŻNA INFORMACJA

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno- Ekologiczne „Bajkowe Ogrody”  w Aleksandrowie Łódzkim. zwraca się z prośbą do  Państwa o dokładne zapoznanie się z procedurami (zał. nr 1), które zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników (zał. nr 2 ).

1.O decyzji dotyczącej powrotu dziecka do przedszkola należy poinformować dyrekcję placówki z tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem godzin pobytu dziecka w placówce na numer telefonu: 728 980 249, 660 433 208, 883 251 400, lub na adres mailowy przedszkola; bajkoweogrody@vp.pl

UWAGA!
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest uzupełnienie i oddanie  przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola wydrukowanego i podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna.
(zał. nr 3), oraz zgodę na mierzenie temperatury ciała dziecka, która jest w załączniku dokumentu procedura.  Jeśli nie będą mieli Państwo możliwości wydrukowania, oświadczenie rodzica i zgoda będą dostępne w przedszkolu

ZAŁĄCZNIK nr 1  ZAŁĄCZNIK nr 2ZAŁĄCZNIK nr 3

 

facebook