Cykl dydaktyczny

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

 •  5 razy w tygodniu cykl zajęć edukacyjnych w oparciu o wydawnictwa zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.  Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych od 3 do 6 lat.
 • 5 razy w tygodniu zajęcia edukacyjne dla Zerówki przygotowujące dzieci do pójścia do szkoły. Zgodnie z nową podstawą programową szczególną uwagę zwracamy na realizację zagadnień z wszystkich płaszczyzn edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w małych grupach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci . Kładziemy duży nacisk na wszechstronny rozwój dziecka . Dzięki indywidualnemu podejściu do dziecka rozwijamy jego zdolności i umiejętności.

ZAJĘCIA TEMATYCZNE: Oferta na rok szkolny 2019/2020.

 1.  Język angielski 5 x tygodniu.  Zajęcia prowadzone są w grupach dzieci 3-4, oraz 5-6 letnich prowadzony przez lektorki szkoły języków obcych.
 2. Warsztaty plastyczne 5 x w tygodniu.
 3. Rytmika z elementami metody C.Orffa, warsztaty umuzykalniające 1 raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w grupach dzieci 3-4, oraz 5-6 letnich.
 4. Zajęcia ruchowe 2 x w tygodniu gimnastyka ogólnorozwojowa i kompensacyjno – korekcyjna.
 5. Biblioterapia i muzykoterapia 2 x w tygodniu.
 6. Zajęcia logopedyczne 51x w tygodniu, zajęcia usprawniające aparat artykulacyjny „gimnastyka buzi i języka”.
 7. Savoir vivre 1 x w miesiącu, akademia dobrych manier.

Zajęcia fakultatywne:

 1. Warsztaty taneczne 1 x w tygodniu.
 2. Warsztaty sensoryczne 1 x w tygodniu, usprawniające małą i wielką motorykę.
 3. Balet dla najmłodszych 1 x w tygodniu.
 4. Karate 1 x w tygodniu.
 5. Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” 1 x w tygodniu.
 6. Warsztaty ceramiczne 1 x w tygodniu.
 7. Robotyka lego 1 x w tygodniu, zajęcia prowadzone przez szkołę „Alfa i Omega”.
 8. Indywidualne zajęcia z logopedą 1 x w tygodniu, zajęcia przeznaczone dla dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich.
 9. Warsztaty kulinarne wyjazdowe 1 x w miesiącu

 

Imprezy okolicznościowe

 1.  Koncerty w przedszkolu, lub przedstawienie teatralne w przedszkolu minimum 1 x w miesiącu
 2. Teatr, kino, muzeum minimum 2 x w roku.
 3. Wycieczki minimum 2-3 x w  roku szkolnym.
 4. Przedstawienia okolicznościowe 2-3 x w roku.
 5. Zdarzenia  nadzwyczajne, akcje charytatywne z udziałem dzieci, koncerty dzieci itp…
facebook