Metoda opowieści ruchowej

Metoda polegająca na odtwarzaniu ruchów według inwencji twórczej dzieci do treści opowiadania wymyślonego przez nauczyciela (bez jego pokazu).

facebook