Metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych  u dzieci w wieku przedszkolnym

Kształtowanie pojęć matematycznych jest procesem ciągłym i w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji . Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Rozwiązanie zadania łączy się z pokonaniem przez dziecko trudności. Ważne jest, aby dziecko samodzielnie potrafiło rozwiązać te trudności.

Celem metody Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. W tym programie treści kształcenia podzielone są na 14 bloków tematycznych.

Są to:
1. Orientacja przestrzenna;
2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu;
3. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw;
4. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów;
5. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka;
6. Klasyfikacja;
7. Pomaganie dzieciom uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby;
8. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby;
9. Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
10. Intuicje geometryczne;
11. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego;
12. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów;
13. Waga i ważenie;
14. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla dzieci w wieku przedszkolnym.

facebook